02/01/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Εξόφληση λογαριασμού

 

                                 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.00.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

236,68

ΠΑ

50.00.00.017

ΑΝΤΕΝΑ RENT A CAR AE

236,68

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΞΦ ΤΠΥ58554 ΑΝΤΕΝΑ RENT A CAR AE

     236,68

236,68

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

 

H παραπάνω υποχρέωση της επιχείρησης ΚΑΠΠΑ Α.Ε.Β.Ε προς τον προμηθευτή ΑΝΤΕΝΝΑ CAR δημιουργήθηκε από την παροχή υπηρεσίας που μας προσέφερε ο προμηθευτής με την ενοικίαση του οχήματος. Με την παραπάνω εγγραφή εξοφλούμε την υποχρέωσή μας.


 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90