02/01/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Μεταφορά μετρητών από λογαριασμό όψεως στο ταμείο

 

         ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΨΕΩΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.001

 EUROBANK EFG

 

2000,00

ΤΑ

38.00.00.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2000,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΝΑΛΗΨΗ  ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ  ΛΟΓ EUROBANK    

2000,00

2000,00

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90