02/01/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Αύξηση κεφαλαίου

 

                                     ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

100.000,00

20.000,00

80.000,00

ΜΕΤΟΧΟΣ Α

20%

4.000,00

16.000,00

ΜΕΤΟΧΟΣ Β

80%

16.000,00

64.000,00

 

 

20.000,00

80.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.03.00.001

ΜΕΤΟΧΟΣ Α

20.000,00

 

ΣΥ

33.03.00.002

ΜΕΤΟΧΟΣ Β

80.000,00

 

40.02.00.ΧΧΧ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

100.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

100.000,00

100.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.04.00.001

ΜΕΤΟΧΟΣ Α

20.000,00

 

ΣΥ

33.04.00.002

ΜΕΤΟΧΟΣ Β

80.000,00

 

33.03.00.001

ΜΕΤΟΧΟΣ Α

 

20.000,00

33.03.00.002

ΜΕΤΟΧΟΣ Β

 

80.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

100.000,00

100.000,00

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.03.00.ΧΧΧ

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ

100.000,00

 

ΣΥ

33.04.00.001

ΜΕΤΟΧΟΣ Α

 

20.000,00

33.04.00.002

ΜΕΤΟΧΟΣ Β

 

80.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

100.000,00

100.000,00

                                                                                                          

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

40.02.00.ΧΧΧ

ΟΦΕΙΛ ΜΕΤΟΧ ΚΕΦ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

100.000,00

 

ΣΥ

40.00.00.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

100.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

100.000,00

100.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90