13/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Έξοδα επόμενων χρήσεων

 

               ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 36.00 – ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

62.05.01.000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΧ  

52,15

 

ΤΑ

36.00.00.000

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

156,43

 

38.00.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

208,58

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΕΡ. 14/3/2014-14/9/2014 ΕΙΧ ΖΖΚ4616

208,58

208,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στο λογαριασμό 62.05 και τους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται κάθε μορφής ασφάλιστρα εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλιστρα προσωπικού (60.02.06) και εκείνα που αφορούν ασφάλιστρα μεταφοράς εμπορευμάτων (32).

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90