13/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Απόκτηση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο

 

     EΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 34 – ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

34.02.00.XXX

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ

50.000,00

 

ΣΥ

53.07.00.ΧΧΧ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

 

50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΟΧΕΣ 5000Χ10

50.000,00

50.000,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

53.07.00.ΧΧΧ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

50.000,00

 

ΣΥ

38.00.00.ΧΧΧ

ΤΑΜΕΙΟ

 

50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΟΧΕΣ 5000Χ10

50.000,00

50.000,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

34.00.00.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ

50.000,00

 

ΣΥ

34.02.00.ΧΧΧ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ

 

50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΟΧΕΣ 5000Χ10

50.000,00

50.000,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

50.000,00

 

ΤΑ

34.02.00.ΧΧΧ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ

 

50.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΟΧΕΣ 5000Χ10

50.000,00

50.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90