13/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Πώληση μετοχών με ζημιά

 

                   ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 34 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΖΗΜΙΑ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.00.000

TAMEIO

5.000,00

 

ΣΥ

64.12.00.XXX

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜ/ΧΩΝ

15.000,00

 

34.00.00.ΧΧΧ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ

 

20.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20.000,00

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

41.08.00.ΧΧΧ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

15.000,00

 

ΣΥ

88.07.00.ΧΧΧ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

 

15.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

15.000,00

15.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90