12/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Δοσοληπτικός λογαριασμός διαχειριστή

 

   ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 33.09 – ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

33.09.00.XXX

ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΙΔΡΥΤΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

1.000,00

 

ΣΥ

38.00.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

 

1.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΔ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.000,00

1.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90