12/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Ενδοκοινοτική παράδοση

 

                             ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

30.01.00.004

KEO PLC LTD

155,00

 

ΠΩ

70.02.00.000

ΕΝΔ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ

 

140,00

75.10.00.000

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΩΛ.

 

15,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΙΜ 173 KEO PLC LTD

155,00

155,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90