12/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Είσπραξη γραμματίου

 

                            ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ 31 - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

38.00.00.000

ΤΑΜΕΙΟ

1.000,00

 

ΣΥ

31.00.00.XXX

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 1857999

 

1.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΔ. ΕΙΣ. 87 ΧΧΧΧΧ

1.000,00

1.000,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

31.00.00.XXX

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ 1857999

1.000,00

 

ΣΥ

30.00.00.ΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧ

 

1.000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠΟΔ. ΕΙΣ. 87 ΧΧΧΧΧ

1.000,00

1.000,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90