12/12/2013
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Είσπραξη από πελάτη

 

                                ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ

            ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΨΕΩΣ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

30.00.00.001

ΑΘΗΝΑΙΣ HELLAS AE

 

377,61

ΤΑ

38.03.00.000

EUROBANK

377,61

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΠ. Β/93

ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ

ΤΙΜ 703790

377,61

377,61

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90