20/03/2014
Ομάδα 3, Λογιστικές εγγραφές: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

38.00.00.000

Ταμείο

 

4.520,00

33.13.00.000

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

4.520,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

4.520,00

4.520,00

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90