02/01/2014
Ομάδα 2, Λογιστικές εγγραφές: Εξόφληση προμηθευτή

 

                            EΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.00.00.001

ΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

38,99

 

ΤΑ

38.00.00.000

ΤΑΜΕΙΟ   

 

38,99

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΑΕ Γ 166 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΔΑ Β 60141      

38,99

38,99

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.00.00.001

ΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

100,00

 

ΣΥ

53.90.00.002

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   

 

100,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΕΠ 46574443-5 Λ.24/2/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ      

100,00

100,00

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90