12/12/2013
Ομάδα 2, Λογιστικές εγγραφές: Έκπτωση επί των αγορών

 

      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 20.98 – ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

20.98.00.024

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

28,00

ΠΩ

54.00.20.024

ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ 24%

 

6,72

              50.00.00.001

ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

34,72

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΠΙΣΤ. ΤΙΜ. 98      

34,72

34,72

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90