12/12/2013
Ομάδα 2, Λογιστικές εγγραφές: Αγορά αναλώσιμων υλικών

 

             ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 25.00 – ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ           

                             

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

25.00.00.023

ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

140,76

 

ΠΑ

54.00.25.023

ΦΠΑ ΑΝΑΛ ΥΛΙΚΩΝ  23%

32,37

 

              50.00.00.002

 ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΕ  

 

173,13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ 5144 ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΕ     

173,13

173,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ είναι τα υλικά  αγαθά που αποκτά  η επιχείρηση με

προορισμό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της

και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των

κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών της.

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90