12/12/2013
Ομάδα 2, Λογιστικές εγγραφές: Πρώτες και βοηθητικές ύλες

 

             ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 24.00 – ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

                                                                                            

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

24.00.00.023

ΠΡΩΤΕΣ Κ ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ 

592,50

 

ΠΑ

54.00.24.023

ΦΠΑ Α’ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ 23%

136,28

 

50.00.00.001

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ

 

728,78

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ 41355 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ      

728,78

728,78

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΛΟΓ/ΜΟΣ 24): Είναι τα υλικά αγαθά

που η επιχείρηση αποκτά με σκοπό τη βιομηχανική επεξεργασία ή συναρμολόγηση

τους για την παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων. Στους υπολογαριασμούς του 24

καταχωρούνται και εκείνα τα αγαθά που πρόκειται να υποστούν μόνο συσκευασία

ή ανασυσκευασία.

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90