02/01/2014
Ομάδα 1, Λογιστικές εγγραφές: Καταστροφή παγίου

 

                  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 12-12.99 – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

 

81.02.99.000

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

200,00

 

ΣΥ

12.00.00.001

ΜΗΧΑΝΗΜΑ KL87523

 

200,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΑΞΙΑΣ 500 ΕΥΡΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 300 ΕΥΡΩ

200,00

200,00

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

12.99.00.001

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ

500,00

 

ΣΥ

12.00.00.001

ΜΗΧΑΝΗΜΑ KL87523

 

500,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  

500,00

500,00

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90