02/01/2014
Ομάδα 1, Λογιστικές εγγραφές: Πώληση παγίου με κέρδος

 

                             ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΜΕ ΚΕΡΔΟΣ

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ

 

KΩΔΙΚΟΣ -ΠΑΓΙΟΥ

 

 

1

Αξία Αγοράς-Καθαρή

150,00

 

2

Αποσβέσεις έως 31/12/2014

149,99

 

3

Αποσβ.έως Ημερ.Πώλησης  …./……./…

0,00

 

 

Συνολικές Αποσβέσεις ( 2+3)

149,99

 

4

Αναπόσβεστη Αξία έως Ημερ.Πώλησης

0,01

 

5

Αξία Πώλησης Παγίου ΤΔΑ………..

126,00

 

6

Κέρδος ή Ζημιά από Πώληση Παγίου

125,99

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

1

13.00.024

150,00

 

 

54.00.28.024

36,00

 

 

              50.00

 

186,00

 

 

 

 

2

66.03

149,99

 

 

13.99

 

149,99

 

 

 

 

3

66.03

0,00

 

 

13.99

 

0,00

 

 

 

 

4

30.00

154,98

 

 

                72.00

 

126,00

 

                 54.00.72

 

28,98

 

 

 

 

5

13.99

149,99

 

 

13.00

 

149,99

 

 

 

 

6

72.00

126,00

 

 

  13.00

 

0,01

 

81.02.03

125,99

 

         

                                                                                          

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ο λογαριασμός 72 αντιστοιχεί στους λογαριασμούς 22,24,25,26,28 και σε αυτόν και τους υπολογαριασμους του παρακολουθούνται τα έσοδα από πωλήσεις των αποθεμάτων.

 

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90