23/12/2013
Ομάδα 1, Λογιστικές εγγραφές: Αγορά παγίου και αναλώσιμων

 

                                ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 14.08 & 16.17

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.08.00.004

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE  

 

113,92

ΠΑ

14.08.00.023

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ

47,24

 

54.00.28.023

ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23%

10,87

 

16.17.00.023

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

45,37

 

54.00.28.023

ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23%

10,44

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ ΤΔ 120 640487 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

113,92

113,92

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ΛΟΓ/ΜΟΣ 14.08 - Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών στον οποιο περιλαμβάνονται τα καθε έιδους φορήτα ή εγκατεστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές fax κλπ)

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90