18/11/2013
Ομάδα 1, Λογιστικές εγγραφές: Αγορά παγίου επίπλου

 

                ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 14 – 14.00 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑ ΑΕΒΕ

 

ΚΩΔ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΚΕΠΥΟ

50.00.00.004

ΙΚΕΕΑ ΕΠΕ

 

615,00

ΠΑ

14.00.00.023

ΕΠΙΠΛΑ – ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΗΠΟΥ

500,00

 

54.00.28.023

ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 23%

115,00

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΤΔΑ 2526 ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΑΠΕ ΚΗΠΟΥ  

615,00

615,00

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία τόσο στην παραπάνω εγγραφή αλλά και σε πολλές άλλες, τόσο με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με Λογαριασμούς των Νεων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α1. "Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ'Κατηγορίας Βιβλίων" με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτές, λογιστές Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία στην αγορά εργασίας αλλά και με διδακτική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος επισκεφτείτε το ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/

 

Πηγή: Power Tax


efm_728x90