08/01/2014
Διαγωνισμός Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2015

 

Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2015» που επιβραβεύει περιφέρειες με το πιο μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα στην Ευρώπη.

Το βραβείο ΕΕΠ εντοπίζει και βραβεύει περιφέρειες με εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα που υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων που συμβάλλουν στην εφαρμογή της Small Business Act για την Ευρώπη και αξιοποιούν βέλτιστα τη δημόσια χρηματοδότηση ανεξαρτήτως μεγέθους πλούτου και αρμοδιοτήτων.

Στις περιφέρειες με την πλέον πειστική και μακρόπνοη στρατηγική θα απονεμηθεί ο τίτλος «Επιχειρηματική περιφέρεια της χρονιάς». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η υλοποίηση των μέτρων θα παρακολουθείται τακτικά από την κριτική επιτροπή της EEΠ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την ΕΕΠ 2015 λήγει στις 31 Μαρτίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης από τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής των Περιφερειών.

Για ερωτήματα μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Pierluigi Boda, e-mail: eer-cdr@cor.europa.eu.

 

 

Πηγή:


efm_728x90