20/02/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 15/2014, Εξαίρεση των Υπηρεσιών Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων, καθώς και των Υπηρεσιών Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43

Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. Καραΐσκου

Τηλέφωνο : 210-52.26.226

FAX : 210-52.22.994

E-mail : dieforga@ika.gr

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ. 070/3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Αριθμ.: 15

 

Θ Ε Μ Α :«Εξαίρεση των Υπηρεσιών Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων, καθώς και των Υπηρεσιών Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών, από τη συναλλαγή με το κοινό κατά μία ημέρα εβδομαδιαίως».

 

Σχετ.: Το υπ’αριθμ.πρωτ.Γ99/18/2013 έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Σας κοινοποιούμε την υπ’αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/25836/31.12.13 απόφαση του

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(ΦΕΚ165/τ.Β΄/30.01.2014), με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ.

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 απόφαση «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)».

Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης το ωράριο συναλλαγής με το κοινό διαμορφώνεται ως εξής:

Για τις Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων καθώς και τις Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών, ώρες εισόδου κοινού:

Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης.

Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών:

Καθημερινά 08.00 έως 14.00.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90