07/02/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ99/47/5.2.2014, Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Εγκ.12/2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

                         10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. ΖΑΧΟΥ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279

E – mail : diefpar@ika.gr

 

Αθήνα, 5 / 2 / 2014

 

Αριθ. Πρωτ.:Γ99 / 47

 

ΘΕΜΑ :«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Εγκ.12/2014»

 

Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την αναζήτηση των παροχών ασθενείας που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν σε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, οι οποίοι απέκτησαν ασφαλιστική ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθ.16 του Ν.4224/2013, σας γνωρίζουμε ότι:

Με το έγγραφο Φ.10035/2677/923/9-1-2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διευκρινίζεται ότι, η διάταξη αυτή δεν παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής τυχόν ποσών που έχουν καταβληθεί για παροχές περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Κατόπιν αυτού, στις περιπτώσεις που δεν θα χορηγηθεί συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. θα αναζητούνται από τις Υπηρεσίες μας μόνο οι καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές.

 

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90