29/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 13/2014, Κοινοποίηση Έγγραφων Οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την έναρξη συνταξιοδότησης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                          

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ    

                            

Αθήνα 27/1/2014

 

Αριθ. Πρωτ.  ΤΟ1/652/2341

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΑΡ.: 13

 

ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ &

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41)

Πληροφορίες: Ε. Τσαντίλη

Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215198

FAX: 210 5215195

e-mail: diefpar@ika.gr

 

 

ΘΕΜΑ:«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)»

 

Σχετικό το με αρ. πρωτ. 848/374/800/8-1-2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

 

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο

του Ε.Τ.Ε.Α., που αφορά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) μετά από υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις θα απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.

 

[σχετ. και οι με αρ. 31/2012 και 41/2012 εγκύκλιοι].

 

Συνοδευτικά το με αρ. πρωτ. 848/374/800/8-1-2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

 

Πηγή:


efm_728x90