07/10/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ: 44/5.10.2015, Ανασύσταση, μετονομασία και καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων

 

Σχετ. Η υπ΄ αριθ. 18/2015 εγκύκλιος της Διεύθυνσής μας.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το υπ΄ αριθ. 70/22.9.2015 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/22.9.2015), που αφορά την ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, και η υπ΄ αριθ. Υ1/22.9.2015 Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2076/τ.Β΄/22.9.2015).

Η ονομασία και η σειρά των Υπουργείων καθορίζονται ως εξής:

1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

3. Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας,

4. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

5. Υπουργείο Εξωτερικών,

6. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

7. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

8. Υπουργείο Υγείας,

9. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

10. Υπουργείο Οικονομικών,

11. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

12. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

13. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

14. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα ανωτέρω Φ.Ε.Κ. μπορείτε να αναζητήσετε στο εσωτερικό δίκτυο INTRANET.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Πηγή:


efm_728x90