23/06/2015
Αρ. Πρωτ.ΙΚΑ Α05/1105/16/22.6.2015, Ανάρτηση εντύπων αποφάσεων επί Υ.Δ.Α.Α.Β. στο INTRANET (ΙΚΑΝΕΤ)

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων και διευκόλυνσης των υπάλληλων των υπηρεσιών Εσόδων στο έργο τους, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (INTRANET), για αποκλειστική χρήση από τους συναδέλφους - χρήστες του συστήματος, τα έντυπα (σε μορφή word & doc) των αποφάσεων, που εκδίδονται, κατά περίπτωση, για την διεκπεραίωση των Υ.Δ.Α.Α.Β.:

•        «Αναγνώριση ημερών ασφάλισης κατόπιν Υ.Δ.Α.Α.Β.»

•        «Μερική αποδοχή Υ.Δ.Α.Α.Β.»

•        «Απόρριψη Υ.Δ.Α.Α.Β.»,

προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε μετά την εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων σας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.       Γρ. Διοικητή

2.       Γρ. Υποδιοικητών

3.       Γρ. Γεν. Διευθυντών

4.       Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης

5.       Δ/νση Εκμετάλλευσης

6.       Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών

7.       Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου

8.       Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών

 

Πηγή:


efm_728x90