22/06/2015
Αρ.Πρωτ.ΙΚΑ Α42/5/19.6.2015, Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2015

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α 21208/1698/6-4-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές Πάσχα 2015, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (TAXI) αυτοκίνητων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2015.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90