03/06/2015
Ι.Κ.Α. Αρ.πρωτ.: Π31-31/29.5.2015, Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) από όλα τα Περιφερειακά-Τοπικά Υποκαταστήματα και Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Σχετ.: Οι υπ' αριθμ. 56/04 και 86/04 εγκύκλιοι της Διεύθυνσής μας

Με τις ανωτέρω εγκυκλίους δόθηκαν οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισής της (υποβολή αίτησης, έκδοση, αναδρομική ισχύς κ.λ.π.).

Με το παρόν έγγραφο παύουν να ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με τις ως άνω εγκυκλίους, ως προς την υποβολή της αίτησης έκδοσης Ε.Κ.Α.Α. αποκλειστικά στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων και παρέχεται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατά συνέπεια, από τη λήψη του παρόντος, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. σε οποιοδήποτε Περιφερειακό ή Τοπικό Υποκατάστημα ή Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90