27/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ Αρ.: ΤΟ1/652/1/26.5.2015, Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά με παροχή διευκρινίσεων ως προς την διαδικασία απονομής σύνταξης

 

ΣΧΕΤ: Το 28104/27-2-2015 έγγραφο ETEA

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑ που αφορά την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν κατά την διαδικασία απονομής σύνταξης ΕΤΕΑ με παράθεση και σχετικών παραδειγμάτων για πληρέστερη κατανόηση των οδηγιών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, θα απευθύνεστε στις υπηρεσίες του ΕΤΕΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90