27/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 23/26.5.2015, Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές

 

Σχετ.: Η 090/5/06.03.2015 ΦΕΚ 486 Τ.Β΄/31.03.2015) απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε την με αρ.090/8/28.04.15 (ΦΕΚ 914/τ.Β΄/20.05.15) απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία τροποποιείται η ανωτέρω σχετική απόφασή του μόνο ως προς το εδάφιο III της παρ. 1 αυτής, μεταβιβάζοντας στην Υποδιοικητή Βασιλική Τριανταφυλλίδη την άσκηση των αρμοδιοτήτων (εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος) για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:

1. Τεχνικής Υποστήριξης

2. Εκμετάλλευσης

3. Εφαρμογών

4. Τεχνικής και Στέγασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 090/5/06.03.2015 (ΦΕΚ 486/τ.Β΄/31.03.2015) απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

Πηγή:


efm_728x90