15/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 22/15.5.2015 Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015

 

Αρ.Πρωτ. Σ48/38

ΣΧΕΤ: Η εγκ. 38/2014 και το με αρ. πρωτ. Σ48/68/15.9.2014 Γενικό Έγγραφο

 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση σας την αριθ. Φ80000/47819/1856/16.2.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2015, η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΝ6Κ465ΦΘ5-ZGJ.

Ο χρόνος πρώτης καταβολής του επιδόματος και τυχόν αναδρομικών ποσών έτους 2015 στους δικαιούχους καθώς και σχετικές οδηγίες θα γνωστοποιηθούν με μεταγενέστερο έγγραφο, δεδομένου ότι προς το παρόν, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου των δικαιούχων μέσω της διασταύρωσης των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90