06/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ Γ36/02/119/6.5.2015, Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του Ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του Ν.4321/2015

 

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοι 14/2015 και 21/2015

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων και μετά από σχετικές διευκρινήσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας γνωρίζουμε ότι η παράταση υποβολής αιτήσεων ρύθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4324/2015 για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 , ισχύει για όλους τους οφειλέτες, αδιακρίτως νομικής μορφής.

Επομένως και οι οφειλέτες που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην ισχύουσα ρύθμιση έως 02/06/2015 και να ρυθμίσουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1/4/2015.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΙ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90