06/05/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ Α42/4/5.5.2015, Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2015

 

Με την υπ. αριθ. 14/2/29-1-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 374/18-3-2015 τ. Β΄ καθορίστηκε, για τις περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων & Παραρτημάτων του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., η αποτίμηση των χορηγουμένων παροχών σε είδος στους μισθωτούς ασφαλισμένους που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές από τους εργοδότες τους, για το έτος 2015 ως εξής:

 

1. Για ένα γεύμα

 

4,80 €

 

2. Για πλήρη τροφή

9,60 €

3. Για κατοικία (μηνιαία)

75,40 €

 

4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία)

 

301,50 €

 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90