27/04/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ Ε40/229/24.4.2015, Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ σε όλη τη χώρα

 

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθ. 7/2014 & 63/2014 Εγκ & τα Ε40/60/2015 & Ε40/206/2015 Γενικά Έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις με αριθ. Φ.30202/17356/669 (ΦΕΚ 2608/30-09-2014 τ. Β΄) & Φ.30202/14889/518 (ΦΕΚ. 1753/18-07-2013 τ. Β΄) Υ.Α του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφορικά με την Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις επεκτείνεται πλέον η ασφαλιστική κάλυψη, για την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος στους εργαζόμενους των ξενοδοχείων όλης της χώρας, που κατ"" εξαιρέσει μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.

Κατά συνέπεια και προς αποφυγή παρερμηνειών δεν τροποποιείται η ασφαλιστική κάλυψη των απασχολούμενων στα ξενοδοχεία, παρά μόνο στις περιοχές που μέχρι σήμερα ήταν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης τ. Τ.Α.Ξ.Υ., κατά το σκέλος της ασφαλιστικής κάλυψης εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Για τους εν λόγω απασχολούμενους η απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων θα πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, ως δεύτερη εγγραφή.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90