13/01/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ: αρ. απόφασης 3223/61/17.12.2013, Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014
Πηγή: www.oaed.gr


efm_728x90