03/03/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 10/27.2.2015, Συμπλήρωση – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ.1 και 2,39 και 40 παρ.1,2 και 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ.»
Πηγή:


efm_728x90