27/02/2015
Απόδοση δαπανών στους ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το διάστημα επίσχεσης του Δεκεμβρίου του 2014 των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών, Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Π04/13/20.2.2015

 

ΣΧΕΤ.: α) το με αριθ. πρωτ.ΔΒ3/οικ.1899/20-1-2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. β) το με αριθ. πρωτ.οικ.4403/5-2-2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Σας κοινοποιούμε τα ανωτέρω σχετικά, τα οποία αφορούν διευκρινήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την απόδοση δαπανών στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα 1/12/2014 - 10/12/2014, όπου πραγματοποιούσαν επίσχεση εργασίας οι συμβεβλημένες με τον Οργανισμό Ιδιωτικές Κλινικές, σύμφωνα με τις οποίες τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα πρέπει να αποστείλουν τα φυσικά παραστατικά που αφορούν τις εν λόγω δαπάνες στις ΠΕ.ΔΙ (σχετ. το αριθ.Π04/2/14-1-2014 Γεν. Έγγραφο) και παρακαλούμε για εφαρμογή αυτών.

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΙΤΑΝΗΣ

 

 

Πηγή:


efm_728x90