18/02/2015
Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Σ22/1/13.2.2015, Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2014

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο μέσος ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το έτος 2014 είναι 120,197.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90