06/02/2015
Πιστοποίηση αναπηρίας προκειμένου να χορηγηθούν συνταξιοδοτικές παροχές, Αριθμ.Πρωτ.ΙΚΑ Γ32/4/29.1.2015

 

Στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών της Διοίκησης που αποσκοπούν στην πρόληψη και την εξάλειψη των φαινομένων παραβατικότητας στον τομέα της χορήγησης παροχών, σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία διαπίστωσης δικαιώματος χορήγησης οποιασδήποτε συνταξιοδοτικής παροχής που προϋποθέτει την πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει οι γνωματεύσεις να επαληθεύονται από το ηλεκτρονικό σύστημα και σε καμία περίπτωση να μην αρκούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι στις γνωματεύσεις που προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους.

Οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων μας καλούνται να πιστοποιήσουν την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων συντάξεων περί των οδηγιών του εγγράφου αυτού με υπογραφή.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90