07/11/2013
ΑΡΓΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ΠΡΟAIΡEΤΙΚΕΣ

ΑΡΓΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ΠΡΟAIΡEΤΙΚΕΣ

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ)

Εξαιρέσιμες γιορτές θεωρούνται από τον νόμο οι παρακάτω (Υπ. Εργ. 388/82, 2328/99, άρθρο 7 Ν. 1400/83, Α.Υ.Ε. 2408/9.4.01).

 

Α. ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

όταν η Επιχ/ση λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Εργάτες

 

 

Ναί

Όχι

1

25 / 12  (χρ/να)

Καταβολή Ημερ. + 75%

Τίποτα

2

25 / 03

Καταβολή Ημερ. + 75%

Τίποτα

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Καταβολή Ημερ. + 75%

Τίποτα

4

01 / 05

Καταβολή Ημερ. + 75%

Τίποτα

5

 15 / 08

Καταβολή Ημερ. + 75%

Τίποτα

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Καταβολή Ημερ. + 75%

Τίποτα

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ όταν η Επιχ/ση δεν λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Εργάτες

 

 

 

 

1

25 / 12  (χρ/να)

Καταβολή Ημερ.

 

2

25 / 03

Καταβολή Ημερ.

 

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Καταβολή Ημερ.

 

4

01 / 05

Καταβολή Ημερ.

 

5

 15 / 08

Καταβολή Ημερ.

 

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Καταβολή Ημερ.

 

 

 

 

 

 

Β. Υπάλληλοι

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

όταν η Επιχείρηση λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Υπαλληλοι

 

 

Ναί

Όχι

1

25 / 12  (χρ/να)

Καταβολή 1/25 μισθού + 75%

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

2

25 / 03

Καταβολή 1/25 μισθού + 75%

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Καταβολή 1/25 μισθού + 75%

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

4

01 / 05

Καταβολή 1/25 μισθού + 75%

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

5

 15 / 08

Καταβολή 1/25 μισθού + 75%

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Καταβολή 1/25 μισθού + 75%

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ όταν η Επιχ/ση δεν λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Υπάλληλοι

 

 

 

 

1

25 / 12  (χρ/να)

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

2

25 / 03

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

4

01 / 05

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

5

 15 / 08

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1.     Για τις παραπάνω επίσημες γιορτές ισχύει ό,τι ισχύει και για τις Κυριακές, με τη διαφορά μόνο, ότι οι εργαζόμενοι στις επίσημες γιορτές δε δικαιούνται άλλη μέρα ανάπαυσης στη βδομάδα, που έρχεται μετά την Κυριακή. Αν μια από τις παραπάνω αργίες, συμπίπτει με ήμερα Κυριακή ή Σάββατοδεν μετατίθεται σε άλλη μέρα Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται μόνο στους εργάτες το ημερομίσθιο της ημέ­ρας αυτής που είναι εξαιρέσιμη γιορτή χωρίς την προσαύξηση 75% και στους υπαλλήλους καμία απολύτως πρόσθετη αμοιβή.

 

  1. Στους υπαλλήλους που δεν ήλθαν αδικαιολόγητα να εργαστούν σε επιχεί­ρηση, που λειτούργησε νόμιμα την 2 8η Οκτωβρίου (δηλαδή σε επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως νόμιμα κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου), τότε όχι μόνο δεν καταβάλλεται η νόμιμη προσαύξηση του 75%. αλλά έχει δικαίωμα ο εργοδότης να περικόψει επί πλέον ακόμα και τις πραγματικές αποδοχές τους κατά το 1/25 (πράγμα φυσικά που δεν εφαρμόζεται σήμερα στην πράξη). Ενώ, στους εργάτες που δεν ήρθαν αδικαιολόγητα να εργαστούν στην επιχείρηση που λειτούργησε νόμιμα την 28η Οκτωβρίου, δεν τους καταβάλλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.
  2. Αν η εξαιρέσιμη γιορτή συμπέσει σε χρόνο ασθένειας του εργάτη, θα πρέπει και πάλι να καταβληθεί το ημερομίσθιο για την ημέρα αυτή. σαν να εργαζόταν ο εργάτης αυτός κανονικά, φυσικά μειωμένο από το αντίστοιχο επίδομα ασθένειας που καταβάλλεται στο μισθωτό από το ΙΚΑ.4.Το ημερομίσθιο της εξαιρέσιμης γιορτής καταβάλλεται και στους εργάτες που έχουν άδεια ασθένειας ή κανονική άδεια, όχι όμως όταν απεργούν.
  3. Αν ο εργάτης ήταν με άδεια κανονική τον καιρό που συμπίπτει και η εξαιρέσιμη γιορτή, τότε στην άδεια αυτή δεν μετριέται και η μέρα της εξαιρέσιμης αυτής γιορτής, ενώ αν η άδεια είναι χωρίς αποδοχές ή την ημέρα της εξαιρέσιμης γιορτής γίνεται απεργία, τότε δεν καταβάλλεται στον εργάτη το παραπάνω ημερομίσθιο της εξαιρέσιμης Αν ο εργάτης απασχολήθηκε την ημέρα της εξαιρέσιμης γιορτής εκτός έδρας, τότε το ημερομίσθιο το παίρνει προσαυξημένο με το ποσοστό 75% πάνω στο νόμιμο ημερομίσθιο).

 

  1. Στους Σερβιτόρους, η προσαύξηση 75%, για τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες γιορ­τές, υπολογίζεται με βάσει το κατώτερο γενικό ημερομίσθιο.
  2. Αν η αργία (εξαιρέσιμη γιορτή)   συμπίπτει με   ημέρα Κυριακή ή   με ημέρα Σάββατο (για τις επιχειρήσεις που εργάζονται πενθήμερο), τότε δεν μεταφέρεται η αργία σε άλλη εργάσιμη μέρα της βδομάδας που έρχεται μετά την Κυριακή, ούτε και υποχρεώνεται ο εργοδότης να χορηγήσει άλλη μέρα για ανάπαυση, στους εργάτες και υπαλλήλους της επιχείρησης του (Ν. 1400/83). Υποχρεώνεται όμως, ο εργοδότης να καταβάλλει το ημερομίσθιο στους εργάτες (όχι στους υπαλλήλους), χωρίς την προσαύξηση του 75% και η άδεια παρατείνεται κατά μία μέρα

 

  1. Η απασχόληση κατά την τελευταία Κυριακή του έτους είναι υποχρεωτική, εφόσον ο εργοδότης το αποφασίσει να λειτουργήσει η επιχείρηση του- Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης την τελευταία Κυριακή του έτους, όσοι απασχοληθούν και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα πάρουν το ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% πάνω στο νόμιμο ημερομίσθιο. Αντίθετα, όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα πάρουν μόνο προσαύξηση 75% πάνω στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους, εφόσον φυσικά τύχουν αναπληρωματικής ανάπαυσης, ενώ αν δεν τύχουν αναπληρωματικής άδειας θα πάρουν επιπλέον και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους

 

    Για τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, της Καθαράς Δευτέρας Θεοφανείων, της Μ. Παρασκευής, της δεύτερης μέρας των και για τις υπόλοιπες γιορτές, που δεν θεωρούνται από το νόμο εξαιρέσιμες, καθώς επίσης και για τις επίσημες μέρες γενικού πένθους έχουμε τα εξής:

 

 

Α. ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

όταν η Επιχ/ση λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Εργάτες

 

 

Ναί

Όχι

1

25 / 12  (χρ/να)

Καταβολή Ημερ.

Περικοπή Ημερ.

2

25 / 03

Καταβολή Ημερ

Περικοπή Ημερ.

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Καταβολή Ημερ

Περικοπή Ημερ.

4

01 / 05

Καταβολή Ημερ

Περικοπή Ημερ.

5

 15 / 08

Καταβολή Ημερ

Περικοπή Ημερ.

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Καταβολή Ημερ

Περικοπή Ημερ.

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ όταν η Επιχ/ση δεν λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Εργάτες

1

25 / 12  (χρ/να)

Περικοπή Ημερ.

 

2

25 / 03

Περικοπή Ημερ.

 

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Περικοπή Ημερ.

 

4

01 / 05

Περικοπή Ημερ.

 

5

 15 / 08

Περικοπή Ημερ.

 

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Περικοπή Ημερ.

 

 

 

 

 

 

Β. Υπάλληλοι

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

όταν η Επιχείρηση λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Υπάλληλοι

 

 

Ναί

Όχι

1

25 / 12  (χρ/να)

Μηνιαίος μισθός

Μηνιαίος μισθός με μείωση 1/25

2

25 / 03

Μηνιαίος μισθός

Μηνιαίος μισθός με μείωση 1/25

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Μηνιαίος μισθός

Μηνιαίος μισθός με μείωση 1/25

4

01 / 05

Μηνιαίος μισθός

Μηνιαίος μισθός με μείωση 1/25

5

 15 / 08

Μηνιαίος μισθός

Μηνιαίος μισθός με μείωση 1/25

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Μηνιαίος μισθός

Μηνιαίος μισθός με μείωση 1/25

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ όταν η Επιχ/ση δεν λειτούργησε

Α/Α

ΗΜΕΡΑ ΑΡΓΙΑΣ

Εργάστηκαν οι Υπάλληλοι

 

 

 

 

1

25 / 12  (χρ/να)

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

2

25 / 03

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

3

Δεύτερη ημέρα Πάσχα

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

4

01 / 05

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

5

 15 / 08

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

6

28/ 08 ( Πρ/κή αργία)

Μηνιαίος μισθός άνευ μείωσης

 

 

 

 

Πηγή:


efm_728x90