07/11/2013
Νόμιμο - συμβατικό ωράριο εργασίας

Νόμιμο - συμβατικό ωράριο εργασίας

 

Νόμιμο ωράριο είναι το ωράριο που έχει καθοριστεί με το νόμο (άρθρο 4 ν.2874/00). Γενικά νόμιμο ωράριο είναι κατά κανόνα, για όσους εργάζονται 6 ημέρες την εβδομάδα ή 8 ώρες ημερησίως (και 48 την εβδομάδα), για όσους δε απασχολούνται επί 5θήμερο, οι 9 ώρες ημερησίως και 45 την εβδομάδα.

 

Συμβατικό ωράριο είναι αυτό που έχει καθορισθεί από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από την ατομική σύμβαση, ή από τον Κανονισμό της επιχείρησης. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να καθορισθεί μικρότερο (όπως συνήθως συμβαίνει), ποτέ όμως μεγαλύτερο από το νόμιμο.

 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1,2,3 Ν. 2874/00 ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απασχολεί τους μισθωτούς του για 8 ακόμα ώρες (δηλαδή 41η έως 48η ώρα) που ονομάζεται απασχόληση υπερεργασίας πέραν από το συμβατικό ωράριο με την προσαύξηση  κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται αυτές στα επιτρεπόμενα όρια της υπερωριακής απασχόλησης.

Κάθε εργαζόμενος μέχρι να συμπληρώσει 120 ώρες νόμιμης υπερωρίας η οποία αμοίβεται με προσαύξηση 50%, ενώ για > 120 ώρες ετησίως η προσαύξηση ανέρχεται σε 75%

 

Ο επιχειρηματίας μπορεί να κάνει χρήση του διευθυντικού δικαιώματος του και να απασχολήσει τους εργαζομένους της επιχείρησης του με υπεργασία  έως και 48 ώρες, η οποία είναι και υποχρεωτική και μάλιστα μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση του εργαζομένου σε περίπτωση άρνησης του που οφείλεται σε δόλια και αντισυμβατική συμπεριφορά.

 

Πηγή:


efm_728x90