16/01/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 1/12.1.2015, Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.
Πηγή:


efm_728x90