14/01/2015
Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε40/3/8.1.2015, Δήλωση απασχόλησης - καταγγελίες ανέργων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage)

 

ΣΧΕΤ. :   Το με αριθμ. Α20/251/89/27-11-2009 Γ.Ε. έγγραφο μας.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τον χειρισμό υποβληθεισών «Δηλώσεων απασχόλησης - καταγγελιών» ανέργων που συμμετείχαν ή τυχόν εξακολουθούν να συμμετέχουν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας (stage) σε φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπισή τους, εφόσον παραμένουν σε εκκρεμότητα, παρακαλούμε όπως άμεσα προβείτε στην εξέτασή τους.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αλλά ούτε υπάρχει μεταγενέστερη ειδική νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει το εργασιακό καθεστώς των ανωτέρω, κατά συνέπεια θα πρέπει να εκδοθούν απορριπτικές αποφάσεις και να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 1. Γρ. κ. Διοικητή
 2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
 3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
 4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών
 5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

 1. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα
 2. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας Πατησίων 12, Αθήνα
 3. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης (Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
 4. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών Πατησίων 12, Αθήνα
 5. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Πατησιών 12, Αθήνα
 6. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Πατησιών 12, Αθήνα

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90