24/12/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 67/19.12.2014, Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 Ν.4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου
Πηγή:


efm_728x90