16/12/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 66/9.12.2014, Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ . ΕΤΕΑΜ ) χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων , κατ ’ εφαρμογή του Ν .4281/2014
Πηγή:


efm_728x90