05/12/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 64/28.11.2014, Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010
Πηγή:


efm_728x90