03/12/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 62/26.11.2014, ∆ιευκρινίσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος που εξακολουθούν, κατόπιν επιλογής τους, να συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 62/26.11.2014

 

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 18 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225Α/8-10-2014) – ∆ιευκρινίσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος που εξακολουθούν, κατόπιν επιλογής τους, να συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

 

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90