01/12/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 63/28.11.2014, Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ.-Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 63/28.11.2014

 

Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ.-Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ.-Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν.

 

 

 

 

 

Πηγή:


efm_728x90