31/10/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε 26/22.10.2014, Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
Πηγή:


efm_728x90