03/10/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 58/25.9.2014, Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-2013 (ΦΕΚ1415 Β ́/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-2013(ΦΕΚ1415 Β /2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των διοικητικών διαδικασιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 58/25.9.2014

 

Πηγή: www.ika.gr


efm_728x90