26/09/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 24/19.9.2014, Προσαυξημένες μετά την 1/1/11 προϋποθέσεις γήρατος - Πλασματικοί χρόνοι αρθ. 39,40,41 του Ν.3996/11 σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης
Πηγή: www.oaee.gr


efm_728x90